Numéro 1

<950> oktober 7
type
Économique
Partager ce certificat

Bref résumé

Le roi romain Otto Ier accorde à son vassal Ansfried les droits de monnayage et de marché de Kessel, situé dans le gouw Maasland. Désormais, Ansfried peut également percevoir le péage d'Echt à Kessel. La concession est faite par l'intermédiaire du duc Coenraad.

Texte latin de la charte

Traduction en néerlandais

Koning Otto maakt bekend dat hij door tussenkomst van zijn getrouwe, hertog Koenraad, de markt en munt te Kessel, gelegen in de gouw Maasland, in het graafschap van Rudolf, en alles wat daarvoor nodig is, in eigendom heeft gegeven aan zijn vazal Ansfried en dat hij de tol die tot nu toe te Echt geheven placht te worden, aan diezelfde Ansfried te Kessel heeft overgedragen om die in Kessel te innen. En opdat hij zelf en zijn nakomelingen de macht zullen hebben om in Kessel zonder tegenspraak over het markt- en muntrecht te beschikken, alsmede daar die tol te heffen die eerder in Echt werd geheven, heeft Otto bevolen om dit voorliggend bevel op te schrijven en het te bekrachtigen door het indrukken van zijn zegel.

Ondertekening door Otto.

Bruno, kanselier van Otto, heeft de echtheid bevestigd in plaats van Robert, aartskapelaan.

Gegeven in 966, gedaan te Maagdenburg.

Personnes mentionnées
Otto I, rooms-koning
Ansfried, leenman van Otto I, rooms-koning, graaf (van Hoei), echtgenoot van Hilzondis, gravin van Strijen
Koenraad, hertog (van Lotharingen)
Rudolf, graaf (van Haspengouw)
Bruno, kanselier van Otto I, rooms-koning
Robert, aartskapelaan van Otto I, rooms-koning
Lieux mentionnés
Magdebourg
Kessel
Echt
Pays mosan
Edition
Geertrui Van Synghel
Le texte suivant ne sera pas traduit lorsqu'une autre langue est sélectionnée
Partager ce certificat

partenaires

donateurs

La Famille Beijer
2023 WaarvanAkte.eu, une initiative de Stichting Limburgse Oorkonden
Créé par Hive Collective