Numéro 10

1237 april 27
type
Économique
Partager ce certificat

Bref résumé

Hildegonde, abbesse, et le chapitre de Notre-Dame de Thorn transfèrent à l'unanimité la dîme de Hemert et les revenus d'Avezaath en bail perpétuel à l'abbé et au couvent de l'abbaye Saint-Paul d'Utrecht, moyennant une rente annuelle, à remettre le 1er mai dans l'église de Thorn. En outre, l'abbé reçoit de l'abbesse de Thorn l'église de Hemert avec la dîme, les biens et les autres revenus qui appartiennent maintenant au presbytère.

Texte latin de la charte

Traduction en néerlandais

Hildegonde, abdis, en het Onze-Lieve-Vrouwekapittel van Thorn hebben met eendrachtige raad en algemene instemming de tiend die ze hebben in de Tielerwaard, in Hemert of in de parochie van dat dorp, alsmede de inkomsten die ze in Avezaath bezitten, overgedragen aan abt en convent van de Sint-Paulusabdij te Utrecht tegen een jaarlijkse eeuwigdurende pacht van zes mark Keuls, volgens de dagkoers, waarbij twaalf schelling Keuls te rekenen is voor één mark. Hieraan is toegevoegd dat het hiervoor bepaalde geld jaarlijks aan hen in de kerk van Thorn moet worden betaald op 1 mei. Bovendien bepalen zij dat degene die te zijner tijd abt van de Sint-Paulusabdij zal zijn, hun kerk te Hemert van degene zal ontvangen die dan abdis van Thorn zal zijn, en dat de abt de tiend, allodia en andere inkomsten die nu tot de pastorie van die kerk horen, vrij en rustig mag bezitten.

Abt en convent van de Sint-Paulusabdij hebben deze oorkonde doen bekrachtigen met het zegel van de abdij van Thorn, waarbij zij absoluut en uitdrukkelijk afzien van ieder verweer, elke actie en een beroep op bescherming, gebaseerd op welke titel van welk kerkelijk of wereldlijk recht dan ook inzake de voornoemde zaken.

Gedaan in aanwezigheid van het kapittel van Thorn en in bijzijn van de getuigen: Dirk, deken van Thorn, Koenraad, kanunnik van Thorn, Hendrik, ridder, Marsilius, Gerard en verscheidene anderen.

Gegeven op 27 april 1237.

Personnes mentionnées
Hildegonde, abdis van Thorn
Onze-Lieve-Vrouwekapittel van Thorn
abt en convent van de Sint-Paulusabdij te Utrecht
kerk van Thorn
Dirk, deken en kanunnik van Thorn
Koenraad, kanunnik van Thorn
Hendrik, ridder
Marsilius
Gerard
Lieux mentionnés
Tielerwaard
Hemert
Avezaath
monnaie de Cologne
Edition
Geertrui Van Synghel
Le texte suivant ne sera pas traduit lorsqu'une autre langue est sélectionnée
Partager ce certificat

partenaires

donateurs

La Famille Beijer
2023 WaarvanAkte.eu, une initiative de Stichting Limburgse Oorkonden
Créé par Hive Collective