Numéro 11

1243 december
type
Économique
Partager ce certificat

Bref résumé

Hildegonde, abbesse, et le couvent de l'abbaye de Thorn, craignant des taux d'intérêt insupportables, ont décidé à l'unanimité de vendre à Godfried, seigneur de Breda, la somme d'argent qu'ils perçoivent chaque année au début du mois d'octobre, provenant de l'argent des cours de Baarle et de Gilze. Si Godefroi ne reçoit pas le produit au moment convenu, il recevra leurs gages et réclamera la compensation selon le verdict des échevins. Robert, évêque de Liège, et Henri, duc de Lorraine et de Brabant, approuvent cette vente par une charte.

Texte latin de la charte

Traduction en néerlandais

Hildegonde, abdis, en het convent van de abdij van Thorn hebben, zozeer belast met zware schulden dat ondraaglijke rentes hen bedreigen, uit urgente noodzaak met unanieme instemming de opbrengst van vijf mark Keuls, die zij jaarlijks op 1 oktober ontvangen van de hoevenaars die tot de hof van Baarle behoren en op de daaropvolgende 9 oktober van de hoevenaars die tot de hof van Gilze behoren, verkocht aan Godfried, heer van Breda, om volgens erfelijk recht door hem en zijn opvolgers te bezitten en te ontvangen uit de jaarlijkse cijns die tot deze hoven behoort. Indien deze hoevenaars deze cijns echter niet aan Godfried betalen op de genoemde tijdstippen, dan zal hij hun onderpanden ontvangen en vergoeding van hen eisen volgens vonnis van de schepenen, en hij zal die vergoeding tot zijn eigen gebruik in handen krijgen. Daar wordt bovendien aan toegevoegd dat Godfried, heer van Breda, ter erkenning van dit contract de penningen Keuls jaarlijks op 10 oktober zal betalen.

Robert, bisschop van Luik, heeft de genoemde verkoop en koop voor rechtsgeldig gehouden en deze goedgekeurd door middel van een oorkonde, bekrachtigd met zijn zegel. Hendrik, hertog van Lotharingen en Brabant, die in de voornoemde plaats de oppervoogd is van de abdij van Thorn, heeft ingestemd met deze verkoop en koop en heeft die met zijn oorkonde geratificeerd.

Abdis en convent van Thorn hebben deze oorkonde laten opmaken en aan Godfried overgedragen, bekrachtigd met hun zegels.

Als getuigen waren aanwezig: Hendrik Berthout, heer Gillis van Breda, Gillis van Berlaar, ridder, Anselm van Gastel, ridder, Daniël van Zele, Anselm Heys, Hendrik van Baarle, Rudolf Necke en verscheidene anderen.

Gedaan en gegeven in december 1243.

Personnes mentionnées
Hildegonde, abdis van Thorn
convent van Thorn
Robert, bisschop van Luik
Hendrik II, hertog van Brabant
Godfried IV, heer van Breda
Gillis van Breda, ridder
Gillis van Berlaar, ridder
Anselm van Gastel, ridder
Daniël van Zele
Anselm Heys
Hendrik van Baarle
Rudolf Necke
Lieux mentionnés
monnaie de Cologne
Baarle
Gilze
Hendrik Berthout
Edition
Geertrui Van Synghel
Le texte suivant ne sera pas traduit lorsqu'une autre langue est sélectionnée
Partager ce certificat

partenaires

donateurs

La Famille Beijer
2023 WaarvanAkte.eu, une initiative de Stichting Limburgse Oorkonden
Créé par Hive Collective