Numéro 15

1261 juni 10
type
Église
Partager ce certificat

Bref résumé

Hildegonde, abbesse de Thorn, demande à maître Reinier, érudit à Tongres et procureur en matière spirituelle d'Henri III, évêque de Liège, le droit de patronage des églises de Gilze, Baarle et Geertruidenberg, qu'elle a donné (dans une charte) aux chanoines et moniales de Thorn, confirmé par l'évêque de Liège. Elle transfère le droit de patronage en raison de l'extraordinaire manque de revenus des chanoines et des moniales. L'abbesse demande également à l'évêque d'ordonner que les filles des églises susmentionnées soient des demi-églises, que les chanoines et les moniales de ces églises nomment des curés qui y résideront personnellement et y célébreront des offices, et que les curés de Gilze, Mertersem, Ginneken, Etten, Baarle, Meerle et Geertruidenberg reçoivent des revenus appropriés et déterminés.

Texte latin de la charte

Traduction en néerlandais

Hildegonde, abdis van Thorn, deelt aan meester Reinier, scholaster in Tongeren en procurator in geestelijke zaken van Hendrik, bisschop van Luik, mede dat aangezien zij vanwege het buitengewone gebrek aan prebenden van kanunniken en kloosterzusters van Thorn op advies van rechtskundigen uit vrije wil het patronaatsrecht van de kerken van Gilze, Baarle en Geertruidenberg aan hen heeft overgedragen en hen door haar oorkonde persoonlijk heeft bekleed met dat patronaatsrecht, waarbij zij deze toekenning en handeling nu in aanwezigheid van Reinier met deze oorkonde hernieuwt. En omdat zij niet persoonlijk naar hem kan komen, vraagt zij Reinier om dit patronaatsrecht van Gilze, Baarle en Geertruidenberg ten behoeve van de arme kanunniken en kloosterzusters van Thorn te laten bevestigen door de bisschop van Luik. En als het hem behaagt, om ook krachtens zijn ambt te verordonneren dat de dochters van de genoemde kerken halve kerken zullen zijn en dat de kanunniken en kloosterzusters in deze kerken pastoors zullen aanstellen die daar persoonlijk zullen resideren en de diensten zullen houden, wanneer daar plaatsen vrijkomen. En voor die pastoors zal, met het oog op het aantal parochianen in elk van deze parochies, ook gezien het werk van de dienstdoende pastoor, voor die pastoors als volgt op een passende wijze worden voorzien uit de inkomsten van die kerken: de pastoor van Gilze ontvangt jaarlijks twintig pond Leuvens, de pastoor van Mertersem 25 pond Leuvens, de pastoor van Ginneken achttien pond Leuvens, de pastoor van Etten vijftien pond Leuvens, de pastoor van Baarle vijftien pond, de pastoor van Meerle twaalf pond en de pastoor van Geertruidenberg twintig pond Leuvens. De rest van de inkomsten van deze kerken valt ten deel aan de kanunniken en kloosterzusters van Thorn op de volgende wijze: zodra één van hun prebenden vrijkomt, zal één van de genoemde parochiekerken daaraan gelijk zijn en van dan af eeuwig gelijk blijven. Ook zullen de pastoors verantwoording afleggen over hun rechten aan het bisdom, de aartsdiaken en de dekens. En de abdis van Thorn doet afstand van elke verdediging en alle recht die haar toekomt om op het voornoemde inbreuk te maken en doet er voor dit deel afstand van.

Abdis en convent van Thorn hebben bezegeld.

Gegeven op 10 juni 1261.

Personnes mentionnées
Hildegonde, abdis van Thorn
Reinier, meester, scholaster in Tongeren en procurator in geestelijke zaken van Hendrik III, bisschop van Luik
Hendrik III, bisschop van Luik
kanunniken en kloosterzusters van Thorn
aartsdiaken van Luik
bisdom Luik
abdis en convent van Thorn
Lieux mentionnés
Gilze
Baarle
Geertruidenberg
monnaie de Louvain
Mertersem
Ginneken
Etten
Meerle
Edition
Geertrui Van Synghel
Le texte suivant ne sera pas traduit lorsqu'une autre langue est sélectionnée
Partager ce certificat

partenaires

donateurs

La Famille Beijer
2023 WaarvanAkte.eu, une initiative de Stichting Limburgse Oorkonden
Créé par Hive Collective