Numéro 2

1231 januari 25
type
Économique
Partager ce certificat

Bref résumé

Reinier, doyen, et le chapitre de Notre-Dame de Maastricht déclarent que Lambert Sutor et sa mère, avec leur consentement, ont vendu des champs à Houthem au couvent Sint-Gerlach à Houthem. Ces champs ont fait l'objet de paiements cijns au chapitre. La vente a eu lieu par la main de Willem, curé de Houthem et chanoine du chapitre de Notre-Dame.

Texte latin de la charte

Renerusa, Dei gratia decanus, et capitulum beate Marie in Traiecto cunctis presens scriptum inspecturis eternam in Domino salutem.

Quum facta mortalium labilia sunt et caduca, necesse est ut litterarum amminiculo fulciantur et oblivionisb interitu defendantur. 

Eapropter cunctis notum esse volumus quod quidam coloni nostri in Holteim, Lambertus scilicet Sutor, et mater ipsius agros quosdam ecclesie nostre censuales ecclesie sancti Gerlaci per manum domini Wilhelmi, parrochiani, confratris et concanonici nostri, vendiderunt generali consensu tocius conventus nostri prout iustum erat accedente. 

Igitur ne dubitationis scrupulus qui temporum decursus comitari solet, iamdictec ecclesie sancti Gerlaci calumpnie pariat occasiones in rebus iuste et legaliter uti premissum est comparatis, presentem cedulam conscribi et sigilli ecclesie nostre munimine fecimus roborari. 

Huius rei testes sunt Wilhelmus, parochianus ecclesie sancte Marie, Renerus, decanus, totumque capitulum ecclesie beate Marie in Traiecto.

Datum anno Domini M° CC° XXXI°, in die conversionis sancti Pauli, indictione quartad.

a vergrote initiaal A, aangevuld naar Franquinet,Beredeneerde inventaris O.L.V. te Maastricht, 16-17 en 382.
b
geknoeid in eerste letter,
ob bovengeschreven door schrijfhand A.
c
bovengeschreven door schrijfhand A.
d
hierna sluitingsteken A.

Traduction en néerlandais

Reinier, deken, en het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw te Maastricht maken bekend dat één van hun cijnsplichtigen in Houthem, namelijk Lambert Sutor (Schoenmaker), en zijn moeder enige akkers, cijnsplichtig aan het kapittel, met algemene toestemming van het convent, zoals rechtmatig was, hebben verkocht aan het klooster Sint-Gerlach door de hand van Willem, parochiepriester, medebroeder en -kanunnik.

Opdat de verdenking van twijfel die het verloop der tijden pleegt te vergezellen, geen gelegenheid verschaft voor rechtsverdraaiende acties jegens de kerk van Sint-Gerlach in de bovengeschreven zaken die rechtens en wetmatig zijn, hebben deken en kapittel deze oorkonde doen schrijven en met het zegel van hun kerk bekrachtigen.

Getuigen zijn: Willem, parochiepriester van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, Reinier, deken, en het kapittel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Maastricht.

Gegeven op 25 januari 1231.

Personnes mentionnées
Reinier, deken van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel te Maastricht
Lambert Sutor van Houthem, cijnsplichtige van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel te Maastricht
moeder van Lambert Sutor van Houthem, cijnsplichtige van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel te Maastricht
cijnsplichtigen behorend tot het goed te Houthem
Lieux mentionnés
Maastricht
Houthem
Edition
Geertrui Van Synghel
Le texte suivant ne sera pas traduit lorsqu'une autre langue est sélectionnée
Partager ce certificat

partenaires

donateurs

La Famille Beijer
2023 WaarvanAkte.eu, une initiative de Stichting Limburgse Oorkonden
Créé par Hive Collective