Numéro 2

98[5] juni 26
type
Économique
Partager ce certificat

Bref résumé

Le roi romain Otto III donne à Ansfried la propriété des biens que le comte détenait jusqu'à présent en fief, ainsi que tous les avantages qui y sont liés, notamment les terres, les bâtiments, les eaux et les routes. En outre, Ansfried peut décider de l'utilisation de ces biens. Il s'agit d'une partie du péage, de la monnaie et des cijns de Medemblik, ainsi que des biens situés dans le comté de Frise et dans la Basse-Meuse. Otto effectue ce transfert de propriété par l'intermédiaire de sa mère Théophano.

Texte latin de la charte

Traduction en néerlandais

Koning Otto maakt bekend dat hij vanwege het verzoek van zijn moeder Theophano, keizerin, en door tussenkomst van zijn getrouwen Willigis, aartsbisschop van Mainz, Hildebald, bisschop van Worms, en Notger, bisschop van Luik, het volgende in eigendom heeft gegeven aan zijn getrouwe graaf Ansfried: het deel van de tol, munt en cijns dat Ansfried tot nu toe met zijn toestemming in leen hield in Medemblik en dat wettelijk onder koninklijk recht valt, alsmede alles wat hij in het graafschap Friesland bezat en in enigerlei gebruik had uit het deel van het leen van Otto, en ook die delen van het leen in Nedermaasland die Ansfried tot nu toe heeft en hem door Otto zijn verleend. Hij heeft dit geschonken samen met alle baten die tot die leengoederen behoren in hofsteden, gebouwen, bebouwde en onbebouwde gronden, akkers, weiden, bossen, jachtrechten, wateren en waterlopen, visserijen, begaanbare en onbegaanbare wegen, inkomsten en opbrengsten, belastingen en heffingen en alle andere toebehoren die tot nu toe gezegd of genoemd kunnen worden, en wel onder de volgende conditie dat Ansfried de vrije macht zal hebben om vanaf dit ogenblik de voornoemde goederen, door Otto aan hem uit zijn eigendom overgedragen, te houden, over te dragen, te verkopen, uit te wisselen of alles te doen wat hij er zou willen mee doen. Otto heeft opdracht gegeven om dit bevel te tekenen met de indruk van zijn zegel en hij heeft het eigenhandig bekrachtigd.

Ondertekening door Otto.

Hildebald, bisschop, en kanselier uit naam van Willigis, aartskapelaan, heeft de echtheid bevestigd.

Gegeven op 26 juni 98[5], gedaan te Frankfurt.

Personnes mentionnées
Otto III, rooms-koning
Theofano, keizerin en moeder van Otto III
Willigis, aartsbisschop van Mainz, aartskapelaan van Hendrik II, rooms-koning
Hildebald, bisschop van Worms, kanselier van Otto III, rooms-koning
Notger, bisschop van Tongeren en Luik
Ansfried, leenman van Otto I, rooms-koning, graaf (van Hoei), echtgenoot van Hilzondis, gravin van Strijen
Lieux mentionnés
Medemblik
comté de Frise
Basse-Meuse
Francfort
Edition
Geertrui Van Synghel
Le texte suivant ne sera pas traduit lorsqu'une autre langue est sélectionnée
Partager ce certificat

partenaires

donateurs

La Famille Beijer
2023 WaarvanAkte.eu, une initiative de Stichting Limburgse Oorkonden
Créé par Hive Collective