Numéro 23

1273 juni 12
type
Église
Partager ce certificat

Bref résumé

Engelbert d'Isenburg, archidiacre du diocèse de Liège, informe Anselme, doyen du clergé de Susteren, qu'il a nommé Théobald, chanoine de Sint-Gerlach à Houthem, nouveau curé d'Oirsbeek en raison du décès de son prédécesseur Arnoud van Haren. Theobald a été proposé pour cette nomination par le prévôt et le couvent du monastère Sint-Gerlach. L'archidiacre Engelbert charge le doyen Anselm de mettre effectivement Théobald en possession de cette charge pastorale et de lui envoyer une confirmation écrite.

Texte latin de la charte

Engelbertus de Ysenbruich, Dei gratia archidiaconus Leodiensis, viro discreto Anselmo, decano concilii Sustrensis, salutem in Domino.

Cum nos fratrem Tibodonem, canonicum ecclesie sancti Gerlaci, Leodiensis diocesis, ad presentationem virorum religiosorum .. prepositi et conventus ecclesie predicte, patronorum ecclesie de Oersbeke, ad eandem ecclesiam de Orsbeke vacantem ex morte domini Arnoldi dicti de Haren, quondam dicte ecclesie de Oersbeke investiti, admiserimus curam animarum et custodiam reliquiarum dicte ecclesie commiserimus, salvo iure successorum continentium per omnia super dicta ecclesia in futurum pro eo quod hactenus persone seculares in dicta ecclesia de Oersbeke servire consueverint, vobis precipiendo mandamus quatenus predictum Tibodonem in corporalem possessionem dicte ecclesie auctoritate nostra introducatis cum solemnitatibus debitis et consuetis. Et quid inde feceritis, nobis rescribatis. 

Datum anno Domini Mo CCmo LXX tercio, feria secunda post octavam Trinitatis.

Traduction en néerlandais

Engelbert van Isenburg, aartsdiaken van Luik, bericht Anselm, landdeken van Susteren, dat hij op voordracht van proost en convent van het klooster Sint-Gerlach, in het bisdom Luik, patronen van de kerk van Oirsbeek, aan broeder Theobald, kanunnik van Sint-Gerlach, de zielzorg en de bewaring van de relieken heeft opgedragen van de kerk van Oirsbeek, die vrijgevallen was door het overlijden van Arnoud van Haren, eertijds pastoor van Oirsbeek, onder behoud van het recht van de opeenvolgende rechtsopvolgers om in de toekomst aanwezig te zijn bij alle zaken betreffende deze kerk die wereldlijke personen tot nu toe plachten te verzorgen. Engelbert draagt Anselm op om Theobald in het werkelijk bezit te stellen van de genoemde kerk volgens zijn gezag, met de vereiste en gebruikelijke plechtigheden. En indien Anselm dit gedaan zal hebben, dan zal hij dat aan Engelbert schriftelijk laten weten.

Gegeven op 12 juni 1273.

Personnes mentionnées
Engelbert van Isenburg, aartsdiaken van Luik
Anselm, landdeken van Susteren
proost en convent van Sint-Gerlach
Arnoud van Haren, pastoor van Oirsbeek
Theobald, kanunnik van het klooster Sint-Gerlach te Houthem
bisdom Luik
Lieux mentionnés
Houthem
Oirsbeek
église d'Oirsbeek
Edition
Geertrui van Synghel
Le texte suivant ne sera pas traduit lorsqu'une autre langue est sélectionnée
Partager ce certificat

partenaires

donateurs

La Famille Beijer
2023 WaarvanAkte.eu, une initiative de Stichting Limburgse Oorkonden
Créé par Hive Collective