Numéro 26

1267 juli 6
type
Église
Partager ce certificat

Bref résumé

Dirk van Heeswijk, chevalier, s'est engagé - au nom du couvent de l'abbaye de Thorn - à obtenir à ses frais la charte de l'évêque d'Utrecht, dans laquelle la nomination et la présentation du curé qu'il a nommé dans l'église d'Avezaath par l'abbesse de Thorn ont été réglées, ainsi que ses revenus. La collation appartenait à l'abbesse de Thorn. Après avoir obtenu cette charte, Dirk acquerra de l'abbesse et du couvent de Thorn les dîmes en fermage et tous les autres biens que possède l'abbaye d'Avezaath, à l'exception des biens que l'abbaye Saint-Paul d'Utrecht possède de l'abbé et du couvent de Thorn. Le chevalier Otto van Zoelen ne rendra pas non plus d'hommage féodal à Dirk van Heeswijk pour les biens qu'il détient temporairement de l'abbesse et du couvent de Thorn. Tant que l'affaire n'est pas réglée, Dirk ne s'appropriera pas les biens appartenant à l'église d'Avezaath sans le consentement de l'abbesse et du couvent ou du curé d'Avezaath. Et dès que l'église d'Avezaath sera vacante, Dirk présentera le prêtre Gérard van Avezaath pour son installation. Si Dirk ne reçoit pas la charte de l'évêque d'Utrecht dans les six mois, tout accord et toute promesse entre lui et l'abbesse et le couvent de Thorn seront caducs.

Texte latin de la charte

Traduction en néerlandais

Dirk, ridder van Heeswijk, maakt bekend dat hij er op zijn kosten voor zal zorgen in naam van het convent van Thorn een oorkonde te krijgen van de bisschop van Utrecht onder deze of soortgelijke vorm, namelijk dat er een aanstelling wordt gedaan van het vicariaat van de kerk van Avezaath, waarvan het collatierecht bij de abdis van Thorn berust, en dat diezelfde pastoor volgens zijn voordracht en die van zijn erfgenamen door de abdis en haar opvolgers als patrones van die kerk wordt aangesteld en eeuwig ten behoeve van de zorg van die kerk zal worden gepresenteerd. Deze pastoor zal geschikt zijn, de zielzorg verrichten en er persoonlijk resideren en bedienen in de kerk. Ook zal hij jaarlijks ten minste dertig pond Leuvens ontvangen en verantwoording afleggen over zijn rechten aan het bisdom, de aartsdiaken en de dekens. Wat overblijft van de tienden of in andere goederen van de kerk van Avezaath, zal worden aangewend ter vermeerdering van de prebenden van de kanunniken en kloosterzusters van Thorn omdat hun prebenden gering en ontoereikend zijn. Verder zal Dirk, wanneer hij de oorkonde onder de voornoemde vorm zal hebben verkregen, voor eeuwig van abdis en convent van Thorn de tienden in pacht krijgen en alle andere goederen met hun toebehoren die zij in Avezaath hebben, behalve de goederen die abt en convent van de Sint-Paulusabdij te Utrecht van hen hebben, en eveneens met uitzondering voor heer Otto, ridder, van Zoelen, die hem geen leenhulde zal doen voor de goederen die hij nu tijdelijk houdt van abdis en convent van Thorn. En deze clausule betreffende de leenhulde van Otto moet volgens de wil van de abdis gecorrigeerd of veranderd worden. Dirk zal hen in ieder geval jaarlijks op Kerstmis 37 pond Leuvens geven in de kerk van Thorn op zijn inspanning en kosten en hij zal zijn bode zenden en betalen. Bovendien geeft hij de abdij voor de jaarlijkse betaling van de pacht goede zekerheid en zal de abdij om het even welke straf kunnen kiezen. Abdis en convent moeten hem trouw helpen met hun oorkonde en zegels overal waar dit nodig zou zijn om deze zaak te behartigen, voor elkaar te krijgen en te voltooien zonder kosten. En zolang deze zaak niet voltooid zal zijn, zal Dirk zich de goederen die aan de kerk toebehoren, niet toe-eigenen zonder toestemming van abdis en convent of van de pastoor van de kerk van Avezaath, noch zal hij hen in het geheim of openlijk hinderen. Bovendien zal Dirk, zodra de kerk van Avezaath vacant is, Gerard van Avezaath, priester, presenteren voor de plechtige installatie in deze kerk en hem ter ondersteuning van zijn prebende jaarlijks vijf pond Leuvens toevoegen, zolang Gerard leeft, en hem trouw ondersteunen en verdedigen. Hieraan is nog toegevoegd dat indien Dirk de oorkonde onder de genoemde of gelijkaardige vorm door de bisschop van Utrecht niet zou ontvangen binnen een half jaar vanaf de dag van de bevestiging, dat dan elke overeenkomst en belofte tussen hem en abdis en convent van Thorn zal eindigen en dat zij zonder zijn tegenspraak zullen kunnen doen wat ze willen met hun goederen.

Gedaan op 6 juli 1267.

Personnes mentionnées
Dirk van Heeswijk, ridder
bisschop van Utrecht
abdis van Thorn
convent van Thorn
kanunniken en kloosterzusters van Thorn
abt en convent van de Sint-Paulusabdij te Utrecht
Herman Scotto, monnik van de Sint-Michaelsabdij te Siegburg, schoonbroer van Geertrui van Siecht, begijn te Maastricht
Otto van Zoelen, ridder
Gerard van Avezaath, priester
Lieux mentionnés
Avezaath
monnaie de Louvain
Edition
Geertrui Van Synghel
Le texte suivant ne sera pas traduit lorsqu'une autre langue est sélectionnée
Partager ce certificat

partenaires

donateurs

La Famille Beijer
2023 WaarvanAkte.eu, une initiative de Stichting Limburgse Oorkonden
Créé par Hive Collective