Numéro 29

1286 (april 12-27)
type
Économique
Partager ce certificat

Bref résumé

Adolf, abbé de l'abbaye de Saint-Michel à Siegburg, permet à Herman Scotto, un moine de cette abbaye, d'acquérir et d'utiliser pour lui-même l'héritage qui lui reviendrait à la mort de sa belle-sœur Geertrui van Siecht, une béguine de Maastricht.

Texte latin de la charte

Nos Adolphus, Dei gratia abbas Sibergensis, scire volumus universis presententia visuros vel audituros nos Hermannum dictum Scottonem, monachum nostrum, licentiasse ad requirenda, habenda et possidenda et in usus suos convertenda bona hereditaria que sibi cedunt seu cedere poterunt aut possunt ex obitu Gertrudis de Siecht, beghine Traiectensis, quondam uxoris fratris sui Gerardi bone memorie, que vero bona hereditaria dicti Gerardi dum viveret fuisse dinoscuntur.

In cuius licentie date evidentiam presentia nostro sigillo duximus communiri.

Datum Sigeberge, anno Domini 1286.

Traduction en néerlandais

Adolf, abt van Siegburg, maakt bekend dat hij Herman Scotto, monnik aldaar, heeft toegestaan om alle erfgoederen die hem toevallen of zouden kunnen toevallen bij het overlijden van Geertrui, begijn te Maastricht, eertijds echtgenote van zijn overleden broer Gerard, en die bij leven van Gerard bleken te zijn, te verwerven, bezitten en voor zichzelf aan te wenden.

Adolf heeft bezegeld.

Gegeven te Siegburg, in 1286.

Personnes mentionnées
Adolf, abt van de Sint-Michaelsabdij te Siegburg
Herman Scotto, monnik van de Sint-Michaelsabdij te Siegburg, schoonbroer van Geertrui van Siecht, begijn te Maastricht
Geertrui van Siecht, begijn te Maastricht, schoonzuster van Herman Scotto
Lieux mentionnés
Siegburg
Oirsbeek
Edition
Geertrui van Synghel
Le texte suivant ne sera pas traduit lorsqu'une autre langue est sélectionnée
Partager ce certificat

partenaires

donateurs

La Famille Beijer
2023 WaarvanAkte.eu, une initiative de Stichting Limburgse Oorkonden
Créé par Hive Collective