Numéro 3

<992 juni 1>
type
Église
Partager ce certificat

Bref résumé

Hilzondis, comtesse de Strijen, sur les conseils de son mari Ansfried, fait construire une église sur sa propriété de Thorn, où elle et sa fille Benedicta mèneront la vie monastique. Elle donne à cette église ses propres biens dans le pays de Strijen, autrefois donnés par le roi Zwentibold, à savoir l'église de Strijen, Geertruidenberg, la villa Gilze avec ses accessoires, la villa Baarle avec l'autel de Remigius qu'elle a fondé, le château Sprundelheim sur la Merbatta, et une forêt telle qu'elle se trouve entre les deux Marches.

Texte latin de la charte

Traduction en néerlandais

Hilzondis, gravin van het land van Strijen, verlangt Hem die de bruidegom is van de maagden, te volgen en heeft op advies van haar heer (echtgenoot), Ansfried, een kerk laten bouwen op haar allodium van Thorn, opdat zij en haar dochter Benedicta daar volgens de regel van heilige gehoorzaamheid zodanig op aarde leven dat ze het verdienen om in de toekomst, bekleed met witte gewaden, onder de engelen te verschijnen in het domein van de rechtvaardige Rechter. Aangezien ze zich vrienden verwerft door middel van de geldduivel van de onrechtvaardigheid, heeft ze derhalve aan de genoemde kerk haar hele allodium overgedragen dat koning Zwentibold ooit in haar land van Strijen geschonken had. Vooral de kerk zelf van Strijen, die gewijd is aan de maagd Maria, Geertruidenberg, waar de zeer heilige Gertrudis lijfelijk heeft vertoefd en een door de heilige Amandus gewijde cel bezit, het dorp Gilze met toebehoren, het dorp Baarle met een door haar opgericht altaar ter ere van de heilige Remigius, het slot Sprundelheim volledig, zoals het gelegen is aan de stroom Merbatta (Moerwater), een bos om varkens te voeden zoals het ligt tussen de twee Marken, met alle recht, gemene weiden, tol, molen, cijns, weggeld en watergeld, weiden, bossen, akkers al dan niet ontgonnen, woeste gronden, moerlanden, vochtig en droog, hoog en diep, zoals Hilzondis en haar ouders ze in bezit hebben gehad. Niemand mag voogd zijn, tenzij degene die de broeders en zusters van Thorn uitgekozen hebben, en als iemand zich er met kwade bedoeling onder invloed van de duivel mee ingelaten heeft, moet hij veroordeeld worden door de heer van de wereld, de Keizer, die de wettige voogd van het klooster is. Hilzondis bezweert ook haar erfgenamen, de heren van Strijen, bij Hem, die is geweest en komen zal, dat ze geen strijd of kwaadwilligheid zullen veroorzaken met betrekking tot haar schenking, maar dat ze haar dochter en haar gemeenschap zullen verdedigen met wapenen en in rechte. Wie in strijd hiermee handelt, moge zijn deel krijgen met Dathan en Abyron, opdat hem geen zonde vergeven wordt, noch in het aardse bestaan, noch in de toekomst; laat dat zo gebeuren (bis).

Gegeven in Thorn, op 1 juni 992.

Getuigen waren: Jan, abt van Sint-Pantaleon, broeder Boudewijn, proost van Aldeneik, Gerard, deken; en de ridders van Hilzondis, gravin van Strijen: Frank van Dongen, Hendrik van Emelenberg en Gerard van Zundert, burggraaf van Hilzondis, I., dapifer; de ministerialen Epo, Christophorus en Gerard.

Personnes mentionnées
Hilzondis, gravin van Strijen, echtgenote van Ansfried, moeder van Benedicta
Ansfried, leenman van Otto I, rooms-koning, graaf (van Hoei), echtgenoot van Hilzondis, gravin van Strijen
Thorn
Benedicta, dochter van Ansfried en Hilzondis
heilige Gertrudis
heilige Amandus
heilige Remigius
broeders en zusters van Thorn
heren van Strijen
Dathan
Abyron
Jan, abt van Sint-Panthaleon te Keulen
Boudewijn, proost van Aldeneik
Gerard, deken [van Aldeneik]
Frank van Dongen, ridder van Hilzondis, gravin van Strijen
Hendrik van Emelenberg, ridder van Hilzondis, gravin van Strijen
Gerard van Zundert, ridder, burggraaf van Hilzondis, gravin van Strijen
I., dapifer van Hilzondis, gravin van Strijen
Epo, ministeriaal van Hilzondis, gravin van Strijen
Christophorus, ministeriaal van Hilzondis, gravin van Strijen
Gerard
Lieux mentionnés
le pays de Strijen
église de Strijen
Geertruidenberg
villa Gilze
villa Baarle
Château de Sprundelheim
Merbatta
Moerwater
Marcas
Marken
Thorn
Edition
Geertrui Van Synghel
Le texte suivant ne sera pas traduit lorsqu'une autre langue est sélectionnée
Partager ce certificat

partenaires

donateurs

La Famille Beijer
2023 WaarvanAkte.eu, une initiative de Stichting Limburgse Oorkonden
Créé par Hive Collective