Numéro 30

1286 april 28
type
Économique
Partager ce certificat

Bref résumé

Jan, administrateur à Millen, déclare que Herman Scotto, moine de l'abbaye de Saint-Michel à Siegburg, a vendu les biens de la paroisse d'Oirsbeek qui lui sont échus à la mort de sa belle-sœur Geertrui van Siecht, béguine à Maastricht, à l'administrateur de Sint-Gerlach à Houthem.

Texte latin de la charte

Nos Iohannes, prepositus in Milne, notum facimus universis presentes literas visuris quod audivimus initium ubi frater Hermannus dictus Scotto, monachus de Siiberghe, vendidit preposito sancti Gerlaci bona que ipsum Hermannum in parochia de Oirsbeeke de morte Gertrudis, begine, quondam uxoris fratris Hermanni antedicti, contigebant.

Et hoc per cartulam, que litere domini abbatis de Sigebergh est innexa et sigillo nostro sigillata, protamur.

Datum anno Domini 1286, dominica ante festum beatorum apostolorum Philippi et Iacobi.

Traduction en néerlandais

Jan, proost in Millen, verklaart dat hij het begin (van de oorkonde) heeft gehoord waarin broeder Herman Scotto, monnik van Siegburg, aan de proost van Sint-Gerlach goederen heeft verkocht die hem in de parochie van Oirsbeek zijn toegevallen bij het overlijden van Geertrui, begijn, eertijds echtgenote van zijn broer.

Jan bevestigt dit met deze oorkonde, die aan de oorkonde van de abt van Siegburg is vastgemaakt en door hem is bezegeld.

Gegeven op 28 april 1286.

Personnes mentionnées
Jan, proost in Millen
Herman Scotto, monnik van de Sint-Michaelsabdij te Siegburg, schoonbroer van Geertrui van Siecht, begijn te Maastricht
proost van Sint-Gerlach
Geertrui van Siecht, begijn te Maastricht, schoonzuster van Herman Scotto
abt van Siegburg
Lieux mentionnés
Houthem
Oirsbeek
Maastricht
Edition
Geertrui Van Synghel
Le texte suivant ne sera pas traduit lorsqu'une autre langue est sélectionnée
Partager ce certificat

partenaires

donateurs

La Famille Beijer
2023 WaarvanAkte.eu, une initiative de Stichting Limburgse Oorkonden
Créé par Hive Collective