Numéro 32

1288 mei 1
type
Économique
Partager ce certificat

Bref résumé

Walram, seigneur de Valkenburg et Monschau, déclare avoir libéré quinze arpents de terre à Beek des charges féodales, que Henry de Retersbeek et Clementia, sa femme, tenaient de lui en fief et qu'ils avaient cédés en faveur du seigneur et du couvent de Sint-Gerlach à Houthem, et avoir transféré en pleinge propriété ces quinze arpents au seigneur et au couvent. Après cela, le couvent a vendu ce terrain à Jan Suevus, citoyen de Maastricht.

Texte latin de la charte

Universis presentes litteras inspecturis Walramus, dominus de Valkenborg et de Moyoye, salutem et cognoscere veritatem. 

Noveritis quod coram nobis personaliter propter hoc constituti Henricus de Reytersbeke et Clemencia, uxor eius, reportaverunt in manus nostras et effestucaverunt ad opus ·· prepositi et ·· conventus monasterii sancti Gerlaci, Premonstratensis ordinis, Leodiensis dyocesis, quindecim bonuaria in terra arabili, silva, prati et area quadam consistencia et iacencia apud villam nostram Beke, quas terram et aream iidem Henricus et Clemencia de nobis tytulo feodi tenuerunt. Nos autem propter Deum et promocionem dicti monasterii, quod favore amplectimur speciali, dictas terram et aream ab onere feodi absolventes, ipsas in dictum monasterium allodialiter transtulimus predictis ·· preposito et ·· conventu et eorum successoribus iure allodii imperpetuum possidendas. Dicti quoque prepositus et ·· conventus dicta quindecim bonuaria predicto modo in se translata a nobis, Iohanni dicto Sueuo, opidano Traiectensi, et eius liberis pro certo precio vendiderunt et tradiderunt possidenda ab eisdem et iure allodyali, quo ipsi ·· prepositus et conventus tenuerunt et eadem possiderunt.

Acta sunt hec presentibus viris discretis dominis Gossuino de Haren, Iohanne de Hauekensdale, Arnoldo de Hoytheym, Friderico de Reyttersbeke, militibus, et pluribus aliis fidedignis nostris hominibus et vasallis presencium, quibus sigillum nostrum una cum sigillis dictorum ·· prepositi et conventus appensum est testimonio litterarum.

Datum in die beatorum Philippi et Iacobi apostolorum, anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo octavo. 

Traduction en néerlandais

Walram, heer van Valkenburg en Monschau, maakt bekend dat Hendrik van Retersbeek en Clementia, diens echtgenote, vijftien bunder akkerland, bos, weiland en grond in zijn dorp Beek die ze van hem in leen hielden, in zijn handen overgedragen hebben en plechtig afstand hebben gedaan ten behoeve van proost en convent van het premonstratenzerklooster Sint-Gerlach, in het bisdom Luik. Omwille van God en ter bevordering van het klooster, dat Walram met bijzondere gunst omarmt, heeft hij dit land en de grond vrijgesteld van leenlasten en als allodium aan het klooster overgedragen, zodat proost en convent en hun opvolgers dit volgens allodiaal recht in eeuwigheid kunnen bezitten. Proost en convent hebben deze vijftien bunder, die op de voornoemde wijze aan hen waren overgedragen, voor een zeker bedrag verkocht aan Jan Suevus, burger van Maastricht, en zijn kinderen en aan hen overgedragen om het te bezitten volgens allodiaal recht, zoals proost en convent die goederen zelf gehouden en bezeten hebben.

Gedaan in aanwezigheid van Gozewijn van Borgharen, Jan van Haasdal, Arnoud van Houthem, Frederik van Retersbeek, ridders, en van meer geloofwaardige mannen en vazallen van Walram, heer van Valkenburg en Monschau. Walram heeft bezegeld, samen met proost en convent.

Gegeven op 1 mei 1288.

Personnes mentionnées
Walram, heer van Valkenburg en Monschau
Hendrik van Retersbeek, man van Clementia, burger van Maastricht
Clementia, echtgenote van Hendrik van Retersbeek, burger van Maastricht
proost en convent van Sint-Gerlach
Jan Suevus, burger van Maastricht (vermoedelijk dezelfde als Jan Suevus, schepen van Maastricht)
orde van Prémontré
bisdom Luik
Gozewijn van Borgharen, ridder en leenman van Walram, heer van Valkenburg en Monschau
Jan van Haasdal, ridder en leenman van Walram, heer van Valkenburg en Monschau
Arnoud van Houthem, ridder en leenman van Walram, heer van Valkenburg en Monschau
Frederik van Retersbeek, ridder en leenman van Walram, heer van Valkenburg en Monschau
Lieux mentionnés
Beek
Houthem
Edition
Geertrui Van Synghel
Le texte suivant ne sera pas traduit lorsqu'une autre langue est sélectionnée
Partager ce certificat

partenaires

donateurs

La Famille Beijer
2023 WaarvanAkte.eu, une initiative de Stichting Limburgse Oorkonden
Créé par Hive Collective