Numéro 33

1269 augustus 30
type
Économique
Partager ce certificat

Bref résumé

Amelis, doyen, et le chapitre cathédral d'Utrecht approuvent le contrat de bail révisé entre l'abbaye Saint-Paul d'Utrecht et l'abbaye de Thorn concernant les dîmes et autres biens à Hemert. L'abbaye Saint-Paul se soumet à la juridiction de l'officialité de Liège, et Amelis et le chapitre cathédral lui accordent par la présente le pouvoir de placer le monastère sous interdit si nécessaire en cas de manquement.

Texte latin de la charte

Traduction en néerlandais

Amelis, deken, en het domkapittel te Utrecht maken bekend dat abt en convent van de Sint-Paulusabdij te Utrecht de tienden en andere goederen te Hemert in pacht hebben ontvangen van abdis en convent van de abdij van Thorn tegen een jaarlijkse betaling van twaalf mark Luiks. Daartoe hebben zij zich onderworpen aan de jurisdictie van de officiaal van Luik, zoals in hun oorkonde die daarover is opgemaakt en met hun zegels bezegeld. Amelis en het domkapittel hechten aan deze overeenkomst hun goedkeuring en geven de officiaal van Luik de macht om abt en convent van de Sint-Paulusabdij te suspenderen en hen gesuspendeerd te verklaren, en indien nodig om daarna hun klooster onder interdict te plaatsen indien zij de overeenkomst niet uitvoeren waartoe ze zich in de oorkonde hebben verplicht.

Gegeven op 30 augustus 1269.

Personnes mentionnées
Amelis, domdeken te Utrecht, provisor in geestelijke zaken van Utrecht
domkapittel te Utrecht
abt en convent van de Sint-Paulusabdij te Utrecht
abdis en convent van Thorn
officiaal van het hof van Luik
Lieux mentionnés
Hemert
monnaie de Liège
Edition
Geertrui Van Synghel
Le texte suivant ne sera pas traduit lorsqu'une autre langue est sélectionnée
Partager ce certificat

partenaires

donateurs

La Famille Beijer
2023 WaarvanAkte.eu, une initiative de Stichting Limburgse Oorkonden
Créé par Hive Collective