Numéro 40

1277 april
type
Économique
Partager ce certificat

Bref résumé

Arnoud de Louvain et son épouse Isabelle, seigneur et dame de Breda, vendent à Guda (de Rennenberg), abbesse, et au couvent de l'abbaye de Thorn la portion de l'accise annuelle, établie sur la cour de Gilze, qui avait été vendue par l'abbesse et le couvent au seigneur de Breda en décembre 1243.

Texte latin de la charte

Traduction en néerlandais

Arnoud van Leuven, heer van Breda, en zijn echtgenote Isabella, maken bekend dat wijlen Hildegonde, abdis van Thorn, een jaarcijns van vijf mark Luiks tegen een bepaald bedrag verkocht had aan hun voorgangers. Hildegonde en haar opvolgster Guda betaalden deze cijns jaarlijks enige tijd uit de opbrengsten van hun hof te Gilze. Uiteindelijk hebben Arnoud en Isabella op verzoek van abdis en convent en op advies van bekwame mannen een bepaalde som geld ontvangen van de abdis als verkoop en hebben zij zekere hoevenaars, die hen jaarlijks een deel van deze rente betaalden voor de abdis, vrijwillig en geheel teruggegeven aan abdis en convent, met uitzondering van de herendienst die Arnoud en Isabella tot dan toe van hen en hun gelijken gewoon waren te ontvangen. Hierbij houden Arnoud en Isabella zich evenwel elf schelling Keuls voor van de vijf mark Luiks die zij jaarlijks aan abdis en convent betaalden, vanwege enige goederen die zij krachtens erfrecht van hen bezitten, namelijk: uit hun bouwland te Ulvenhout twee schelling Keuls, uit het bos van Lindenhout twee schelling Keuls, uit het bos van Chaam twaalf penning Keuls en uit de tiend van Ginneken zes schelling Keuls. Deze elf schelling Keuls willen zij echter niet in de verkoop gerekend en betrokken hebben.

Bij deze overeenkomst waren aanwezig: Paulus, pastoor van Loenhout, Jan, pastoor van Zundert, Gerard van Tiggelt, Jan van Skele, Hendrik, zoon van Hugelinus, Paulus Scnoie en verscheidene andere personen.

Arnoud en Isabella hebben bezegeld.

Gedaan en gegeven in april 1277.

Personnes mentionnées
Arnoud van Leuven, heer van Breda, echtgenoot van Isabella
Isabella, vrouwe van Breda, echtgenote van Arnoud van Leuven
Guda van Rennenberg, abdis van Thorn
convent van Thorn
heer van Breda
Hildegonde, abdis van Thorn
Paulus, pastoor van Loenhout
Jan, pastoor van Zundert
Gerard van Tiggelt
Jan van Skele
Hendrik, zoon van Hugelinus
Paulus Scnoie
Lieux mentionnés
monnaie de Liège
Gilze
monnaie de Cologne
Ulvenhout
Lindenwood
Chaam
Ginneken
Edition
Geertrui Van Synghel
Le texte suivant ne sera pas traduit lorsqu'une autre langue est sélectionnée
Partager ce certificat

partenaires

donateurs

La Famille Beijer
2023 WaarvanAkte.eu, une initiative de Stichting Limburgse Oorkonden
Créé par Hive Collective