Numéro 41

1277 juni 23
type
Économique
Partager ce certificat

Bref résumé

Arnoud de Louvain et sa femme Isabelle, seigneur et dame de Breda, vendent à Guda (de Rennenberg), abbesse, et au couvent de l'abbaye de Thorn l'ancienne et la nouvelle dîme dans la paroisse d'Etten. Par cette vente, Arnoud et Isabella renoncent à tout droit sur cette dîme.

Texte latin de la charte

Traduction en néerlandais

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van Breda, hebben aan Guda, abdis, en het convent van de abdij van Thorn de oude en novale tiend van Etten verkocht die zij tot dusverre hadden of later zouden kunnen hebben binnen de grenzen van de parochie van Etten voor een som geld die ten gebruike van hen is uitgekeerd, en zij behouden zich voor henzelf of hun erfgenamen geen enkel recht voor in deze tiend en de toebehoren.

Arnoud en Isabella hebben bezegeld.

Gegeven op 23 juni 1277.

Personnes mentionnées
Arnoud van Leuven, heer van Breda, echtgenoot van Isabella
Isabella, vrouwe van Breda, echtgenote van Arnoud van Leuven
Guda van Rennenberg, abdis van Thorn
convent van Thorn
Lieux mentionnés
Etten
Edition
Geertrui Van Synghel
Le texte suivant ne sera pas traduit lorsqu'une autre langue est sélectionnée
Partager ce certificat

partenaires

donateurs

La Famille Beijer
2023 WaarvanAkte.eu, une initiative de Stichting Limburgse Oorkonden
Créé par Hive Collective