Numéro 43

1280 mei 13
type
Économique
Partager ce certificat

Bref résumé

Arnoud de Louvain et son épouse Isabelle, seigneur et dame de Breda, font don aux habitants de Breda des terres communales situées près de Breda dans des limites définies, ainsi que des nouvelles terres émises au cours des trois dernières années.

Texte latin de la charte

Traduction en néerlandais

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van Breda, hebben aan allen die in Breda verblijven en hun nakomelingen alle gemeenschappelijke weiden en wildernissen tussen Emelenberg en IJpelaar, tot aan de gracht die naar de molen loopt en tot aan het bos dat Verdebos wordt genoemd, gegeven om deze eeuwig te bezitten en houden. Bovendien dragen zij hen alle nieuw ontgonnen gronden over in de voornoemde plaatsen en gebieden die door Arnoud en Isabella de afgelopen drie jaar tot de dag van vandaag zijn overgedragen om deze eeuwig vrij te bezitten als hun gemeenschappelijke weiden.

Arnoud en Isabella hebben bezegeld.

Gegeven op 13 mei 1280.

Personnes mentionnées
Arnoud van Leuven, heer van Breda, echtgenoot van Isabella
Isabella, vrouwe van Breda, echtgenote van Arnoud van Leuven
Lieux mentionnés
Breda
Emelenberg
IJpelaar
Verdebos
Edition
Geertrui Van Synghel
Le texte suivant ne sera pas traduit lorsqu'une autre langue est sélectionnée
Partager ce certificat

partenaires

donateurs

La Famille Beijer
2023 WaarvanAkte.eu, une initiative de Stichting Limburgse Oorkonden
Créé par Hive Collective