Numéro 8

(kort voor 1234 juli 13)
type
Économique
Partager ce certificat

Bref résumé

Hildegonde, abbesse, et le couvent de l'abbaye de Thorn, avec l'accord de leurs confrères chanoines et ministériels par crainte de l'usure, ont pris l'arrangement suivant qui durera huit ans pour payer leurs grosses dettes causées par les incendies, les tempêtes et les vols. Pour le remboursement des dettes, les revenus des cours de Baarle et de Gilze sont mis en réserve avec les dîmes mais sans les dépendances, ainsi que les dîmes de Hemert et d'Avezaath. Pour les distributions aux moniales, sont attribués : les cours de Thorn (à l'exclusion de la petite dîme de Thorn), Neer et Eisden, les cijns et l'administration d'Oeteren, les champs d'Übach avec la dîme, les biens de Bergeijk et l'île en face de Wessem ; les droits féodaux et le droit de mainmorte des cours de Neer et d'Eisden. Attribution à l'abbesse : la petite dîme de Thorn (sans les dîmes des dépendances), les dépendances et les droits féodaux et le droit de mainmorte des cours de Baarle et Gilze, la cour d'Oeteren sans les cijns et la gestion, la cour de Grathem.

Texte latin de la charte

Traduction en néerlandais

Hildegonde, abdis, en het convent van de abdij van Thorn hebben, omdat hun kerk met grote, zware schulden is belast door branden, stormen en berovingen en zij geen mogelijkheden hebben om die schulden te betalen, en ook vaak gekweld en in het nauw gebracht worden door hun schuldeisers, uit vrees om in handen van woekeraars te vallen, na raad ingewonnen te hebben bij verstandige en aanzienlijke mannen met hun medekanunniken en ministerialen met algemene instemming het volgende toegestaan, namelijk dat de hof van Baarle met de tienden, zonder de aanhorigheden, de hof van Gilze met de tiend van Gilze, zonder de aanhorigheden, alsmede de tiend van Hemert en van Avezaath gereserveerd worden om bovengenoemde schulden te betalen, en wel in deze vorm dat de vruchten en de opbrengst van deze hoven en tienden volledig besteed zullen worden aan de voornoemde schulden tot deze volledig zijn betaald. Tot het beheer van de prebenden van de vrouwen zijn met gemeenschappelijke raad en toestemming de volgende hoven toegewezen: uit Thorn en de aanhorigheden het geheel van alle opbrengsten, behalve de kleine tiend van Thorn alleen, die toekomt aan de abdis; tot gebruik van de vrouwen worden ook de akkers van Übach toegewezen met de tiend in zijn geheel, eveneens de hof van Neer in zijn geheel, de hof van Eisden met de aanhorigheden, en eveneens de goederen van Bergeijk in hun geheel; en het eiland, gelegen tegenover Wessem, gaat over naar gemeenschappelijk gebruik. Tot het beheer van de abdis worden met algemene toestemming en instemming deze zaken aan haar toegewezen: de kleine tiend van Thorn zonder de tienden van de aanhorigheden. Ook worden aan haar de aanhorigheden toegewezen van zowel de hof van Baarle als van de hof van Gilze met al hun wisselende inkomsten, zowel feodaal als uit de dode hand. Ook moet worden toegevoegd dat alle wisselende inkomsten in de bovengenoemde hoven, zowel de feodale als die uit de dode hand, aan de abdis worden afgestaan, behalve die van Neer en Eisden, die naar het convent gaan. En er moet aan herinnerd worden dat de hof van Oeteren wordt afgestaan aan de abdis, behalve de cijns en de te verrichten diensten, en ook de hof van Grathem, als de termijn van de verplichting verlopen is, namelijk vanaf 17 september volgend op 13 juli; de cijns daarentegen en de te verrichten diensten van Oeteren worden afgestaan aan het convent.

Deze regeling is gemaakt met gemeenschappelijke instemming en toestemming van abdis en convent tot nut van de kerk van Thorn en ter aflossing van de schulden.

Deze zal ingaan op 13 juli 1234 en acht jaar duren.

Personnes mentionnées
Hildegonde, abdis van Thorn
convent van Thorn
kerk van Thorn
Lieux mentionnés
Baarle
Gilze
Hemert
Avezaath
Thorn
Übach
Neer
Eisden
Bergeijk
Wessem
Oeteren
Grathem
Edition
Geertrui Van Synghel
Le texte suivant ne sera pas traduit lorsqu'une autre langue est sélectionnée
Partager ce certificat

partenaires

donateurs

La Famille Beijer
2023 WaarvanAkte.eu, une initiative de Stichting Limburgse Oorkonden
Créé par Hive Collective